Uygulamalı Bilimler Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi