Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Toplantısına Katıldı

http://www.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=6711