Misyon-Vizyon

VİZYON
Bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında, hayvancılık ve dijital öğretimde Pilot Devlet Üniversitesi olma bilinciyle, bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin ve tarım-hayvancılığa dayalı sanayi sektörünün sorunlarını yakından takip ederek, çözüme yönelik bilgi ve hizmeti üretmenin yanı sıra kaliteli eğitim-öğretim ve nitelikli bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek ürettiği bilgiyi sosyo-ekonomik faydaya dönüştürerek Muş İli başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesindeki kırsal nüfusun refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

MİSYON
Sektörün sürekli değişen ihtiyaçlarını gözeterek, bilgi ve teknolojik yeniliklere açık ve uygulamaya dönük öğrenme ve araştırma ortamı temin edip, bir taraftan yeterli mesleki donanıma sahip, girişimci, mesleki etiğe bağlı ve topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan nitelikli Ziraat Mühendisleri yetiştiren, diğer taraftan sektör paydaşlarıyla eşgüdüm içerisinde eğitim, danışmanlık ve araştırma projeleri gerçekleştirerek gelir arttırıcı yenilik ve bilgileri üreticilere aktarmak gibi önemli bir görevi üstlenmiştir.

Comments are closed